Tallinnast  ja Saaremaalt  käidi Pärnumaa Kurtide Ühingus  ajalugu uurimas

Eesti Kurtide Liidu ajaloohuviline Aire Murd ja Saarte Kurtide Ühingu juhatuse esimees Maret Õun käisid 19.veebruaril meil, Pärnus  külas. 

Nad uurisid Pärnumaa Kurtide Ühingu arhiivimaterjale ning tutvusid ajalooliste fotopiltidega. Meie arhiiviruumis  on hästi palju materjali 1945.aastast kuni 1991.aastani, ning nad leidsid palju huvitavat kurtide elust.

Oli ka fotosid 1925.aastast , mil asutati Pärnu Kurttummade Selts „Vaata“.  Ka  vene ajast on palju pilte. Pärnumaa Kurtide Ühing on tänulik endisele esimehele Ervin Reima`le, kes pildistas ja hoidis neid fotosid tulevastele põlvedele.  Ervin oli hobifotograaf.

Saarte Kurtide Ühing teeb uurimustöö  ajast, mil vene (ENSV) ajal  „Saaremaa algorganisatsioon” oli Eesti NSV Kurtide Ühingu Pärnu Territoriaalosakonna all.  Aire ja Maret leidsid päris huvitavaid materjali.

Nad ei jõudnud kõiki dokumente ja fotosid läbi vaadata ning lubasid uuesti Pärnu tulla, et poolelijäänud töö lõpuni viia.

Pärnumaa Kurtide Ühing tänab Aire Murd`i  ja Maret Õun`a  tänuväärse töö eest Eesti kurtide ajaloo uurimisel.