Pensionäride jõulupidu

Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatus otsustas kaks kuud tagasi, et seoses koroonakriisiga suuri pidusid ei korraldata. Kuna aasta lõpus olukord paranes, siis mitmed kollektiivid julgesid väikestes rühmade oma peod läbi viia.

Nii ka meie pensionärid otsustasid 21.detsembril teha väikese jõululaua restoranis „Bison”

                    Kohal olid meie tragidamad pensionärid ning endine ENSV Kurtide Ühingu Pärnu klubi ja territoriaalosakonna juhataja Milvia Koppel. Oma kohalolekuga austas ka Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse esimees Andrus Siig.

PKÜ tänas  selle aasta juubilare kingitustega. Kingitusi said ka juhatuse liikmed. Samuti peeti meeles hea koostöö eest osaühingut Pinvet  ning  Pärnu Kurtide Spordiseltsi Eero.

Pensionärid olid rõõmsad, et said ometi üks kord koos istuda, omavahel suhelda ning head ja paremat maitsta. Nad soovisid järgmisel aastal veel rohkem kokkusaamisi.