Pärnumaa Kurtide Ühingu üldkoosolek

21.aprillil toimus Lubja tänava klubis Pärnumaa Kurtide Ühingu üldkoosolek. Üldkoosoleku juhatamine usaldati Eret Siitam´ile ning tööd jätkati vastavalt päevakorrale.

Senine Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatuse esimees Andrus Siig andis aru juhatuse tegemistest aastatel 2007-2010. Edasi kuulati revisjonikomisjoni tulemusi. Esitati küsimusi ning võeti sõna. Kuigi ajad olid ja on keerulised ning vahendeid napib, tõdeti, et ühing tegutses hästi tänu mõnede organisatsioonide toetusele ja meie liikmete aktiivsusele. Otsustati teha muudatus PKÜ põhikirjas ning arutati liikmemaksude küsimust.

Koosolek soovis järgmiseks kolmeks aastaks näha juhatuse esimehena Siig Andrust. Andrus on juba 10 aastat olnud esimehena tegev ja ta oli nõus jätkama. Juhatusse valiti tagasi veel Anne Sepping ja Mati Kartus eelmisest koosseisust ning uuteks liikmeteks said Marika Saar ja Kerttu Taggo. Kerttust sai PKÜ juhatuse noorim liige. Lõpuks tänati eelmise juhatuse liikmeid ning õnnitleti juubilare.

Üldkoosoleku lõppedes asuti lihavõttepühi tähistama. Kõigepealt toimus konkurss-näitus ühingu liikmete poolt valmistatud lihavõttepühade kaunistustest. Zürii tegi kokkuvõtte, ning huvitavamaks taieseks peeti Peet Valeri meisterdatud „Euromuna“. Teisele kohale platseerus Linda Veetamm ja kolmandaks tuli Linda Konsik. Järgmiseks viidi läbi võistlus, kus kaks võistkonda näitasid, mida nad kanamunadega teha oskavad. Võistkonna suurus oli 10 inimest ning kapteniteks Enn Salumets ja Heino Kabral. Mäng oli kaasahaarav ja võistlejad andsid endast maksimumi nii osavuses, kiiruses kui ka täpsuses. Oli ka ebaõnnestumisi mitmete munade purunemisega. Võitjateks krooniti kapten Heino Kabrali võistkond.

Päeva lõpuks toimus loosimine, mille peaauhinnaks oli 30 kanamuna. Seekord naeratas õnn Marika Saar´ele. Soovime Marikale ja ta perele head munade koksimist!

Ilusaid Lihavõttepühi!