Käisid PKSS Vaata esimesel endisel juhatuse esimehe Tõnis Laas kalmistul

Pühapäeval, 25.novembril käisid PKÜ liikmed Alevi kalmistul, et mälestada sinna maetud Pärnu tuntud kurte. Ka pandi küünlaid Tõnis Laas`i hauale. Tõnis Laas oli üks esimesi kurte, kes asutas Pärnu Kurttummade Seltsi „Vaata” 22.veebruaril 1925.aastal.