Aruande-valimiskoosolek

11.aprillil viisime kurtide klubis läbi Pärnumaa Kurtide Ühingu aruande-valimiskoosoleku. Viimasest valimiskoosolekust on juba 3 aastat möödas ning seekord toimusid taas juhatuse valimised. Juhatuse esimees Siig Andrus esitas tegevusaruande, millele järgnes revisjonikomisjoni liikme Peet Valeri ülevaade revisjoni tulemustest.
Ühingu liikmetel oli palju küsimusi, mis said ka vastused. Juhatuse tegevust hinnati heaks.
Uue juhatuse esimehe valimisel eelistasid PKÜ liikmed jätkuvalt näha selles ametis Siig Andrust. Juhatuse liikmetena jätkavad Sepping Anne, Kartus Mati, Taggo Kerttu ja uue liikmena Uiboupin Ene. Endine juhatuse liige Saar Marika võttis oma kandidatuuri maha.
Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Peet Valeri, Saar Marika ja Taggo Evelin.
Soovime Pärnumaa Kurtide Ühingu juhtorganile ja liikmetele aktiivset seltsielu!