Pärnumaa Kurtide Ühing teatab, et

Kalju Konsiku  mälestusõhtu toimub 16.juulil kell 17.30 kurtide klubis.

Urnimatus Metsakalmistul toimub vaid pereringis.

Me südames Sa ikka elad,

Jääd mõtteis meie keskele…

Avaldame südamlikku kaastunnet Lindale ja Kulderile.