Lahkus Ellen Saar

Pärnumaa Kurtide Ühing teatab kurbusega, et meie hulgast lahkus kauaaegne liige

Ellen Saar

28.12.1929 – 05.03.2022

Südamlik kaastunne lähedastele.