Kurtide klubid läbi aegade

Selles majas Karja tänav 3, kunagises Jüri Käige (Anna Hinsbergi isa) korteris asutati 1925. a. 22. jaanuaril Pärnumaa Kurtide selts ”Vaata”
1926. a. käisid kurdid koos Bracmanit tn. 1 (praegu Ringi tn. 1). Ruumid väiksed, kallid ja halvad
Veidi avaramad ja odavamad ruumid saadi 1928. a. Tööstuse tänav. Asukoht halb
See plats asub Pärnu postimaja vastas. Vasakul A.Jakobsoni kuju. Maja hävis 1944. a. Sellel platsil oli enne sõda maja Rüütli tn. 15. Kurdid said kasutada häid ruume. Kahjuks
olid need väga kallid
Pikemaks ajaks saadi ruumid 2 tuba ja köök 1929. a. Dr. Kuke elamuse I korrusele Ringi tn. 18
Sõjal ajal käidi koos Herman Musta korteris Tallinna mnt. 13
Kohe peale sõda tegutsesid kurdid Tallinna mnt. Ervin Reima korteri kõrval. Samas oli kurtide õmlustöökoda
Kui Tallinna mnt. 17 ruumid anti korteriteks, siis lubas rätsepmeister hr. F. Mitt kurtidel koos käia oma korteris Ringi tn. 1
Kuninga tn. 18 oli 1945. a. kogu alumine korrus kurtide kasutuses. Rätsepa töökoda
Artell ”Võit” allutati inva-artell Oktoobri alla ja mõned rätsepad (kurdid) töötasid selles majas Koidula tn. 14. Maja on restaureeritud
1950. a. oli kurtide õppe-tootmise töökoda Rüütli 32
1950-1957. a. oli punanurk Koidula tn. 10. Väga väiksesed ruumid (1 tuba ja köök)
Kuuekümnendatel aastatel oli EKÜ Pärnu punanurk Esiplaadit 2 ruumes
Kui Esiplaadi tn. 2 ruumides (majas) algas kap. remont, anti kurtidele punanurgaks 3 ruumi Pühavaimu tn. 8 , II korrus. Saadi kasutada 3 ruumi. Kurdid ise tegid ilusa remondi. Varsti anti Noorte Tehnikamajaks
ENSV Pärnu Täitevkomitee tegi korralduse, et kurtide punanurk võib kolida EKÜ ÕTE poolt tühjaks jäetud ruumidesse Nikolai tn. 8, 1974. a.
1975. a. sügisel valmis uus Klubi ja EKÜ Pärnu ÕTE hoonekompleks Lubja tn. 48a, tänaseni OÜ Pinvet ja Pärnumaa Kurtide klubis