Kurtide klubid läbi aegade

Selles majas Karja tänav 3, kunagises Jüri Käige (Anna Hinsbergi isa) korteris asutati 1925. a. 22. jaanuaril Pärnumaa Kurtide selts ”Vaata”
1926. a. käisid kurdid koos Bracmanit tn. 1. Ruumid olid väiksed, kallid ja halvas seisus.
Veidi avaramad ja odavamad ruumid saadi 1928. a. Tööstuse tänaval. Asukoht oli halb.
See plats asub Pärnu postimaja vastas. Vasakul A.Jakobsoni kuju. Maja hävis 1944. a. Sellel platsil oli enne sõda maja Rüütli tn. 15. Kurdid said kasutada häid ruume. Kahjuks
olid need väga kallid
1929.a. saadi pikemaks ajaks ruumid Ringi tn. 18, 1.korrusel (2 tuba ja köök). Elamu omanik oli dr.Kukk.
Sõja ajal käidi koos Herman Musta korteris Tallinna mnt. 13
Kohe peale sõda tegutsesid kurdid Tallinna mnt. 17, Ervin Reima korteri kõrval. Samas majas oli kurtide õmlustöökoda.
Kui Tallinna mnt. 17 ruumid anti korteriteks, siis lubas rätsepmeister hr. F. Mitt kurtidel koos käia oma korteris Ringi tn. 1
1945.a. oli Kuninga tn. 18 alumine korrus kurtide kasutada. Seal oli ka rätsepa töökoda.
Artell ”Võit” allutati inva-artell “Oktoober” alla. Mõned rätsepad töötasid selles majas, Koidula tn. 14. Maja on restaureeritud.
Rüütli tn.32. 1950. a. oli siin kurtide õppe-tootmise ettevõte.
1950-1957. a. asus Koidula tn. 10 kurtide punanurk. Väga väiksesed ruumid (1 tuba ja köök).
Kuuekümnendatel aastatel oli EKÜ Pärnu punanurk Esiplaadit 2 ruumes
Kui Esiplaadi tn. 2 ruumides algas kap.remont, siis anti kurtidele ruumid Pühavaimu tn. 8 II korrus. Saadi 3 tuba. Kurdid tegid ise remonti. Hiljem anti neetud ruumid Noorte Tehnikamajale.
ENSV Pärnu Täitevkomitee tegi korralduse, et kurtide punanurk võib kolida EKÜ ÕTE poolt tühjaks jäetud ruumidesse Nikolai tn. 8, 1974. a.
1975 aastal valmis uus klubi ja EKÜ Pärnu ÕTE hoonekompleks Lubja tn. 48a. Praegu haldab maja OÜ Pinvet. Pärnumaa Kurtide Ühingu kasutada on mõned ruumid.