Ajaloo pildid

Ülesvõetud 7. veebruaril 1926
Pärnu aktiivsemad kurdid seltsi “Vaata” 5. aastapäeval
Läti-Eesti kurdid PEKS ”Vaata” 5. aastapäeval
Seltsi “Vaata” 5.aastapäev tähistati suvistepühade ajal.
Pidustused toimusid kahel päeval. Külalisi tuli kokku 150 nii Eestist, kui ka Lätist.
Üldkoosolekule järgnes pidulik õhtu. 1931. a.
”Vaata” seltsi peakoosolek 7. veebuaril 1932. a.
Peo-õhtu pärast koosolekut.
Esireas istuvad (vasakult):T. Kalbus, Fr. Mitt, A. Närjuson. Seisavad (vasakult): H. Ollino (suri Rootsis 1972), V. Teppan ja H.Kalas.
Seltsi ”Vaata” aastapidu. Veebruar 1933.
Esimene Üle–eestimaaline kurttummade kongress Tallinnas, Lai t. 43. 24.-25. juunil 1933.
Pärnu saadikud koosolekul Tartus 27. august 1933. All teises reas keskel istub Pärnu juhatuse sekretär H. Ollino
Pärnu Kurttumaade Selsti ”Vaata” maski-õhtu Bracmanni t. 18 ruumes.
Jõuluõhtu hr. Fr. Mitt kodus. 1933
“Vaata” seltsi peakoosolek. Veebruar 1934.
Seltsi ”Vaata” IX aastapäeva pidulik õhtu
Jõuluõhtu 25. destembril 1934. a. (pärast kinkide jagamist)
PEKS ”Vaata” juhatuse esimene koosolek
Eesti Kurttummade III kongress Pärnus. Pildid on külalised koos oma liikmetega ootamas, millal avatakse kongressi-saal.
Eesti Kurttummade III kongress Pärnus, 9. juunil 1935.a.
Eesti Kurttumaade III kongress ja PEKS „Vaata“ 10. a. juubel. Foto tehtud pärast kongressi 09.juunil 1935.a. “Endla” teatri ees.
Paadisõit kongressist osavõtjaile (Sindi-Lodja)
Hr. Ollino kuulus kaitseliitu ja suutis ka oma seltsi tegevust eeskujulikult juhtida
”Vaata” seltsi 11. aastapäev. Veebruar 1936. a.
Pildil H. Ollino oma hoolealusega.
Juhatuse esimees elas Pärnu jõe ääres ja pidas hobust, mida kasutati raha sissetuleku allikana ja seltsi tegevuse edendamiseks.
”Vaata” seltsi perekonna-õhtu 30. oktoobril 1937. a.
1938.aastal tähistati ”Vaata” seltsi 13. aastapäeva.